Clubul Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea

Să facem cunoștință


 Clubul Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea iși propune să selecteze și sa pregateasca sportivi în vederea participarii acestora în competiţii de nivel local, national şi internaţional la următoarele ramuri sportive: nataţie, ciclism, atletism, triatlon, să contribuie la promovarea şi dezvoltarea ramurilor sportive sus menţionate prin activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare; să realizeze baze materiale/sportive pentru a susţine performanta în ramurile sportive sus menţionate.

 Asociația Club Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea a fost înființată în luna iunie 2014 și este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, polisportivă, apolitică, neguvernamentală și non-profit, înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

OBIECTIVE:

  •  Depistarea, selecţionarea şi pregătirea permanentă, pe bază de programe speciale a sportivilor cu aptitudini pentru obţinerea de performanţe sportive;

  •  Acordarea unor burse şi sustinerea costurilor de antrenament/deplasări/taxe competitii, etc pentru lotul de performantă din cadrul Clubului Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea;

  •  Organizarea de antrenamente/cursuri cu caracter regulat în ramurile de sport care fac obiectul de activitate al Clubului Sportiv în scopul pregătirii sportivilor, indiferent de statutul lor (amator sau profesionist);

  •  Crearea, dezvoltarea şi exploatarea eficientă a bazelor sportive şi a dotărilor - proprii, închiriate sau concesionate;

  •  Organizarea şi derularea unor activităţi recreative, tabere, cantonamente pentru membrii Clubului Sportiv;

  •  Organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor sportive naţionale la care este afiliat clubul (FEDERATIA ROMANA DE NATATIE SI PENTATLON MODERN / FEDERATIA ROMANA DE TRIATLON);

  •  Organizarea unor dezbateri profesionale, conferinţe, simpozioane, colocvii şi manifestari, pentru realizarea unui larg schimb de cunoştinţe, experienţă şi informare în domeniul sportului;

  •  Iniţierea, desfăsurarea şi/sau susţinerea unor programe educative pe teme legate de sport, alimentaţie, sănătate, voluntariat, ecologie, etc;

  •  Atragerea de parteneriate şi resurse pentru susţinerea proiectelor derulate de Clubul Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea;

  •  Organizarea de evenimente, spectacole, demonstraţii şi concursuri pe diferite teme, în scopul strangerii de fonduri necesare pentru susţinerea activitaţii Clubului Sportiv sau pentru a promova activitatea acestuia.© 2016 Club Sportiv Aqua Vita Delta Tulcea. Toate drepturile rezervate.
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit! Acest site a fost realizat cu Webnode. Creați-vă propriul site gratuit chiar azi! Începeți